Are you a Hungarian business owner looking to expand your horizons and venture into the American market? Look no further than the Hungarian Summit, where you’ll find invaluable insights and opportunities to take your business to the next level. Here are five compelling reasons why you should mark your calendar for this exceptional event:

  1. Crystal Clear Guidance: At the Hungarian Summit, we believe in providing straightforward and honest advice on what it takes to succeed in the American market. We won’t sugarcoat it or sell you a false dream. Instead, we’ll share practical steps and strategies to help you navigate the complexities of doing business in the United States.
  2. Showcasing the Advantages: Gain a deep understanding of the American market, with a special focus on the benefits of Florida. We bring in expert speakers and economic professionals who will authentically present the advantages and opportunities available in the region. Discover why Florida is an ideal destination for your business expansion.
  3. Learning from Success Stories: Hear inspiring success stories from Hungarian companies that have already achieved remarkable results in the American market. They will share their firsthand experiences, shedding light on the challenges they faced and how they overcame them. You’ll gain valuable insights and learn from their triumphs and setbacks.
  4. Language Barrier? Not a Problem: Don’t let your limited English proficiency hold you back from pursuing your American dreams. The Hungarian Summit provides simultaneous translation services, ensuring that language barriers won’t hinder your ability to connect, learn, and network with industry experts and potential partners.
  5. Building Lasting Connections: Leave behind the impersonal nature of exhibitions and embrace a more personalized experience at the Hungarian Summit. Connect with real people, engage in meaningful conversations, and foster long-term partnerships. It’s not just about exchanging business cards; it’s about building relationships that can fuel your growth and success.

Don’t miss out on the Hungarian Summit, where you’ll find the knowledge, resources, and connections to unlock new opportunities for your Hungarian business in the American market. Join us and be part of this transformative event that can propel your business to greater heights.

Register now and secure your place at the Hungarian Summit, June 8th. Your American success story starts here!

5 ok, amiért részt kell venned a Hungarian Summiton, ha az amerikai piacra készülő magyar vállalkozó vagy

Magyar vállalkozóként szeretnél terjeszkedni és betörni az amerikai piacra? Akkor a Hungarian Summiton vagy a helyed, ahol felbecsülhetetlen értékű ismereteket és lehetőségeket találsz, hogy vállalkozásodat a következő szintre emeld. Íme öt meggyőző ok, hogy miért érdemes bejelölnöd a naptáradba ezt az egyedülálló eseményt:
  1. Csak a realitás: A Hungarian Summiton azt valljuk, hogy őszinte és egyenes beszédre van szükség ahhoz, hogy sikeres legyél az amerikai piacon. Nem csomagoljuk szépen a mondanivalónkat, hogy eladjuk  Neked Amerikát, hanem praktikus lépéseket és stratégiákat osztunk meg veled, hogy navigálhass a gazdasági kihívások között az Egyesült Államokban.
  2. Az amerikai piac előnyeinek bemutatása: Mélyreható betekintést nyerhetsz az amerikai piacba, különös tekintettel Florida előnyeire. Olyan szakértő előadókat és gazdasági szakembereket hozunk, akik hitelesen mutatják be a régióban rejlő lehetőségeket. Fedezd fel, miért ideális választás Florida vállalkozásod bővítéséhez.
  3. Sikertörténetekből tanulás: Hallgass inspiráló sikertörténeteket olyan magyar vállalatoktól, amelyek már jelentős eredményeket értek el az amerikai piacon. Megosztják első kézből szerzett tapasztalataikat, rávilágítva a velük szemben álló kihívásokra és a sikeres megoldásokra. Értékes betekintést nyerhetsz, és tanulhatsz a sikerük és kudarcaik alapján.
  4. Nyelvi akadály? Nem probléma: Ne hagyd, hogy korlátozott angoltudásod hátráltasson az amerikai álmaid megvalósításában. A Hungarian Summiton szinkrontolmácsolást biztosít, így a nyelvi akadályok nem gátolják kapcsolatfelvételi, tanulási és hálózatépítési lehetőségeidet az iparági szakértőkkel és potenciális partnerekkel.
  5. Tartós kapcsolatok építése: Felejtsd el a kiállítások formális légkörét és helyette személyesebb élményeket tapasztalj meg a Hungarian Summiton. Kapcsolódj valódi emberekkel, folytass értékes beszélgetéseket és építs hosszú távú kapcsolatokat. Nem csak névjegykártyák cseréje a cél, hanem olyan kapcsolatok kiépítése, amelyek elősegítik a növekedést és sikerességed az amerikai piacon.

Ne hagyd ki a Hungarian Summitot, ahol megtalálhatod a tudást, erőforrásokat és kapcsolatokat, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg magyar vállalkozásod számára.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *